Διενέργεια self-test

Για τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου οι μαθητές θα προσέλθουν με Δήλωση αρνητικού self-test. Από την επόμενη εβδομάδα και για όσο κρατήσουν τα μέτρα οι μαθητές θα προσέρχονται με Δήλωση αρνητικού self-test κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Όλα τα test θα γίνονται 24 ώρες πριν.

Αγιασμός 2021-2022

Σας γνωστοποιούμε ότι ο αγιασμός του σχολείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 08.15. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Ο αγιασμός θα γίνει χωρίς την παρουσία γονέων.

Μετά τον αγιασμό, θα δοθούν οδηγίες και βιβλία στους μαθητές, γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν μαζί τους την τσάντα.

Οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το χώρο του σχολείου, στις 09.30 και παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την ασφαλή τους αποχώρηση.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Αρίκας Χρήστος

Προμήθεια self-test για μαθητές.

Από 8-9-2021 και μέχρι 17-9-2021 μπορείτε να προμηθευτείτε έξι (6) self-tests. Την πρώτη βδομάδα οι μαθητές θα προσέλθουν με τη δήλωση διενέργειας self-test τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Από την επόμενη εβδομάδα θα προσκομίζουν τη δήλωση κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Ενημέρωση γονέων για το Ολοήμερο Τμήμα, σχ. έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείο μας που φοιτούν στο Ολοήμερο Τμήμα. Ως διευθυντής του σχολείου με αυτή την επιστολή,  θέλω να σας ενημερώσω αναλυτικά για τη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 και την εγκύκλιο λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων 2020-2021.

 1. Στο σχολείο μας φέτος έχουν δηλώσει ότι θα φοιτήσουν τριάντα πέντε (35) μαθητές.
 2. Τα δύο (2) τμήματα που θα λειτουργήσουν θα τελειώνουν τα μαθήματά τους στις 15.00. Όταν ο μαθητής απουσιάσει για 15 συνεχόμενες μέρες, χωρίς η απουσία αυτή να δικαιολογείται από γνωμάτευση γιατρού, ο μαθητής διαγράφεται αυτόματα. Διαγράφεται επίσης αυτόματα όταν ο γονέας καταθέσει αίτηση διαγραφή του. Για φέτος, λόγω των έκτακτων καταστάσεων στο Ολοήμερο μπορούν να γραφτούν και μαθητές μαθητών που δεν εργάζονται.
 3. Κάθε τέλος του μήνα ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει κατάσταση με τη φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Τμήματος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών μειωθεί κάτω από τους είκοσι πέντε (25), το ένα τμήμα παύει να λειτουργεί.
 4. Το δεύτερο 10ήμερο του Νοέμβρη και το πρώτο 10ήμερο του Φλεβάρη, οι γονείς και κηδεμόνες πρέπει να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του παιδιού τους στο Ολοήμερο Τμήμα με νέα υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσουν στο διευθυντή του σχολείου.
 5. Μαθητής του Ολοήμερου Τμήματος, που θα προσέρχεται κανονικά και θα φοιτά στο πρωινό ωράριο του σχολείου, δε θα φεύγει μετά την λήξη των μαθημάτων στις 1.15. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο γονέας του έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διευθυντή του σχολείου ή ο μαθητής παραδώσει στον εκπαιδευτικό του Ολοήμερου Τμήματος ιδιόχειρο σημείωμα υπογεγραμμένο από τον γονέα του, που θα εξηγεί τους λόγους που πρέπει να αποχωρήσει.
 6. Μετά τη λήξη του Ολοήμερου τμήματος στις 15.00, οι μαθητές θα αποχωρούν από το σχολείο είτε μόνοι τους είτε θα τους παραλαμβάνουν οι γονείς τους, ανάλογα με τον τρόπο που υπογράψατε στην αίτηση φοίτησης του Ολοημέρου Τμήματος.
 7. Σύμφωνα με την απόφαση 1/ 4-9-2020 του Σχολικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να προμηθεύετε στα παιδιά σας ένα κρύο σάντουιτς  για τη σίτιση και τα παιδιά να τρώνε στο σπίτι σχολώντας στις 3 μ.μ. Το συνεχές ζέσταμα του φαγητού σε φούρνο μικροκυμάτων δεν είναι μια από τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Επιπλέον θα παιδιά δε θα τρώνε σε ενιαίο χώρο αλλά στις τάξεις τους και το ζέσταμα φαγητών εκτός του πολύ δύσκολου εγχειρήματος ενέχει κινδύνους μετάδοσης του covid 19.
 8. Αγαπητοί γονείς, θα ήθελα να σας τονίσω τη σημασία της τακτικής φοίτησης των παιδιών σας για να μη χαθεί το δεύτερο τμήμα. Είναι προς συμφέρον των μαθητών  η λειτουργία των τμημάτων του Ολοήμερου Τμήματος με μικρότερο αριθμό μαθητών για την καλύτερη προετοιμασία τους στα μαθήματα της επόμενης μέρας. Ο θεσμός του Ολοήμερου Τμήματος εξυπηρετεί εσάς τους γονείς. Ας φροντίσουμε να συνεχίσει να υπάρχει και να αναβαθμιστεί.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρατήρηση ή πρόταση.

Ο διευθυντής του σχολείου

Αρίκας  Χρήστος

Nέο υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργείας σχολείου σύμφωνα με την ΚΥΑ(ΦΕΚ 4054Β/04-09-2021)

Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών,
ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) της
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020
(Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης,
σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις,
όπως αυτές περιγράφονται στις από 2
Σεπτεμβρίου 2021 Αρχές Διαχείρισης ύποπτων
ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης
COVID-19 στις σχολικές μονάδες της Εθνικής
Επιτροπής Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19:
α) Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις
μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου οι
μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον
εμβολιασμό τους, εφόσον ανήκουν στην
ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο
εμβολιασμός, καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό
νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου. Ο
υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ
Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση
στη σχολική μονάδα και οι μαθητές/τριες
προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης
αρνητικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα
λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test)
διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό,
οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον
εμβολιασμό τους έναντι COVID-19, καθώς και
όσοι δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του
τελευταίου εξαμήνου, υποβάλλονται με
δαπάνη τους σε εργαστηριακό διαγνωστικό
έλεγχο (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης
αντιγόνου, rapid test) δύο φορές την
εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και
έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την
προσέλευσɼ τους στη σχολική μονάδα και
προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης
αρνητικού αποτελέσματος. Κατ’ εξαίρεση, την
πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής

μονάδας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος
(rapid test) διενεργείται έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη
σχολική μονάδα.
γ) 1) Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει
συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε
παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου
του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και
ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των
γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής /τρια
βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν
χώρα τα παρακάτω εκ μέρους του υπεύθυνου
διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:

 • Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή
  του/της μαθητή/τριας.
 • Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε
  προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με
  επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά
  και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.
 • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και
  αναπνευστικής υγιεινής από τον/την
  μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το
  φροντίζουν.
 • Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από
  το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και –σε
  περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών
  υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά
  αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με
  γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).
 • Επιμελής καθαρισμός του χώρου και
  εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά
  την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με
  χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
 • Ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των
  γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με
  αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση
  αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως
  ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει
  εναλλακτική διάγνωση, γίνεται διαγνωστικό
  τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην
  περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια
  αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).
  Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο
  μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’
  οίκον, εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η
  κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε
  νοσοκομείο, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο,
  ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία
  της.
  Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε
  συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες
  οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν
  προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19

τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει
στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή
παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19,
πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο
σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι
διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου,
ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης.
Μαθητής/τρια με συμπτώματα που μπορεί να
εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης COVID-19
και σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση
μπορεί να είναι ύποπτο κρούσμα και για τον
οποίο –ως εκ τούτου–συνιστάται διαγνωστικό
τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε
λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν
προσέρχεται στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες
από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι
να έχουν συμπληρωθεί τρία (3)
εικοσιτετράωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη
αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα
συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο
ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
2) Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. –
Ε.Β.Π ή μέλος του λοιπού προσωπικού
εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να
εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19
εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο
σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η
σχολική μονάδα. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι
στο σχολείο, αποχωρεί από τον χώρο του
σχολείου μετά από συνεννόηση με τους
υπεύθυνους και υποβάλλεται σε
εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test
ή PCR).
Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω
παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον
εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η
κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ
το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία
του.
3) Γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή
εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος
του λοιπού προσωπικού ενημερώνει άμεσα
τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της
σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα
του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.
Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του
σχολείου:

 1. Επικοινωνεί: Α) με τις οικογένειες των
  παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο
  μαθητής/τρια, Β) με την οικεία Διεύθυνση
  Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.

 1. Αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο
  ιχνηλάτησης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
  και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας
  Περιφερειακής Ενότητας.
  Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
  Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για
  συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση
  και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, Β)
  με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για
  γνωμοδότηση προς αυτήν σχετικά με την
  τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή
  τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας,
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του
  ν. 4722/2020 (Α’ 177).
  δ) Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικας/η μπορεί
  να επιστρέψει στο σχολείο μετά την
  παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών
  από την έναρξη των συμπτωμάτων και την
  πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την
  πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη
  λήψη αντιπυρετικών), καθώς και τη βελτίωση
  των άλλων συμπτωμάτων. Σε περίπτωση
  ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή
  ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο
  διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων
  να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με
  τη γνώμη του θεράποντος ιατρού.
  Για την επάνοδο στη σχολική μονάδα των
  επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται
  η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι
  απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο
  ιατρικής βεβαίωσης. Εάν, ωστόσο, γίνει νέο
  τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν
  αποτελεί λόγο ο/η μαθητής/τρια να μην
  επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται
  οι ως άνω προϋποθέσεις, ήτοι παρέλευση
  δέκα (10) ημερών από την έναρξη των
  συμπτωμάτων, πάροδος τριών (3)
  εικοσιτετραώρων απυρεξίας και βελτίωση των
  άλλων συμπτωμάτων, με τις απαραίτητες
  προσαρμογές σε πολύ σοβαρή νόσο ή
  ανοσοκαταστολή.
  ε) Στενές επαφές επιβεβαιωμένου
  κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:
  1) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο
  τμήμα με μαθητή/τρια που είναι
  επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και
  συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά
  το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των
  συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες
  μετά από αυτήν.

2) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε
διαφορετικό τμήμα από μαθητή/τρια που
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά
παρακολούθησαν μαζί του
μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ.
φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά
το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των
συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες
μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή
παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε
τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω
και όχι συνεχόμενα.
3) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους
δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το
σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των
συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες
μετά από αυτήν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί
που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή/τρια που
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά
το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των
συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες
μετά από αυτήν, εφόσον η διδασκαλία
διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές
ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.
4) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού
και λοιπού προσωπικού που είχε επαφή
πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο
πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως
και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν σε
απόσταση μικρότερη του ενάμιση (1,5)
μέτρου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση
μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο ή εκ
μέρους και των δύο, σε εσωτερικό ή
εξωτερικό χώρο του σχολείου,
περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του
μαθήματος γυμναστικής ή άλλης
δραστηριότητας.
5) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού
και λοιπού προσωπικού που είχε άμεση
σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την
περίοδο μεταδοτικότητας.
6) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού ή
λοιπού προσωπικού που είχε επαφή με
αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή
χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο
μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
7) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του
εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που
κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των

συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το
σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα
στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή
ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.
στ) Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον
παραπάνω ορισμό «στενής επαφής»
επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη
σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν και
καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19
του σχολείου πρέπει:
1) Να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και
να μην τεθούν σε κατ΄ οίκον απομόνωση με
την προϋπόθεση:
Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους
μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και
λοιπού προσωπικού, ή άτομα χωρίς ιστορικό
νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται
επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών
προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά
εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην
περίπτωση των μαθητών/τριών και
εργαστηριακών διαγνωστικών στην
περίπτωση των μελών του προσωπικού) σε
διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test),
που παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους
φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο
(2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών
μετά την τελευταία επαφή με το
επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδεκτά είναι και
τα rapid test που μπορεί να
πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά
εργαστήρια.
Ειδικότερα:
Ως ημέρα μηδέν (0) υπολογίζεται η ημέρα της
τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο
κρούσμα. Την ημέρα μηδέν (0) έως πρώτη (1),
καθώς και την ημέρα έβδομη (7) μετά την
τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο
κρούσμα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του
συστηματικού ελέγχου rapid tests. Τις ημέρες
τρίτη (3) και πέμπτη (5), οι μεν ανεμβολίαστοι
μαθητές/τριες υποβάλλονται στον τακτικό
τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι δε
ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του
λοιπού προσωπικού υποβάλλονται στον
τακτικό τους εργαστηριακό διαγνωστικό
έλεγχο.
Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου
προσκομίζονται κάθε φορά και
καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19
της σχολικής μονάδας, ο οποίος τα
καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης. Μετά
την πάροδο της επταήμερης περιόδου
συστηματικής εργαστηριακής

παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν
σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών,
εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και
έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που
έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στη
διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία ανήκουν [δύο (2)
αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για
τους μαθητές/τριες και δύο (2) εργαστηριακοί
διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους
εκπαιδευτικούς και τα λοιπά μέλη του
προσωπικού].
2) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους
ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου
μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και
λοιπού προσωπικού, υποβάλλονται σε
προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self
test), δύο (2) φορές και ειδικότερα, την ημέρα
μηδέν (0) έως πρώτη (1) και την ημέρα
έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το
κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης
περιόδου παρακολούθησης με τον
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των
στενών επαφών, εφόσον παραμένουν
ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά
αποτελέσματα στα τεστ που έχουν
πραγματοποιηθεί, δεν χρειάζεται να
υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια μορφή
συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού
ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω
κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας
δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test),
αποβεί θετικό, το άτομο αντιμετωπίζεται
πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες
διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης
κρούσματος. Στην περίπτωση θετικού
αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
(self test), ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή
εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR).
3) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς
ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο που:
ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή
ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά
παρακολούθησαν μαζί του
μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ.
φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά
την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος
(σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των
συμπτωμάτων έως και δέκα (10) ημέρες μετά
από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση

μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2)
διδακτικές ώρες ή
μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό
μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και
κάθονταν στη διπλανή θέση του ίδιου
θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο
πλαϊνό θρανίο [εάν υπάρχει και η απόσταση
είναι μικρότερη του ενάμιση (1,5) μέτρου], σε
διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της
μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του
επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό
λεωφορείο υποβάλλονται σε rapid test τις
ημέρες μηδέν (0) έως πρώτη (1) και έβδομη
(7), από την τελευταία επαφή με το κρούσμα,
καθώς και σε self test καθημερινά στο
μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid test.
Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που
είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν
στην κατηγορία αυτή (της αυξημένης
εγγύτητας με το επιβεβαιωμένο κρούσμα),
δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τα
προβλεπόμενα υπό το στοιχείο 1.
ζ) Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων
επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που
διαγνώστηκαν εντός διαστήματος
δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται
όσα ορίζονται παραπάνω για την
αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος. Εάν
δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση
μεταξύ των κρουσμάτων συστήνεται η
συνέχιση των καθημερινών σχολικών
δραστηριοτήτων με συνεπή και συστηματική
εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης.
Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση
μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις
ενδοσχολικής μετάδοσης, η λειτουργία
τμήματος της σχολικής μονάδας αναστέλλεται
μόνο όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που
αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) συν
ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών που
φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της
σχολικής μονάδας σύμφωνα με το από
2.9.2021 πρακτικό της 235ης Συνεδρίασης της
Εθνικής Επιτροπής Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19. Δεν αναστέλλεται η
λειτουργία κανενός τμήματος σχολικής
μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Δραστηριότητες και παραδοτέα προϊόντα του προγράμματος Erasmus + με τίτλο “Finding Our Roots”

0

Μετά από ένα χρόνο παράταση και την αδυναμία να ολοκληρώσουμε τις δραστηριότητες του προγράμματος με φυσική παρουσία στις τελευταίες δύο ανταλλαγές σε Βουλγαρία και Τουρκία, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια τοπικών δραστηριοτήτων που αφορούσαν τη θεματολογία των δύο τελευταίων ανταλλαγών.

Όλες οι δραστηριοτητες του προγράμματος, καθώς και τα τελικά παραδοτέα προϊόντα του προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sites.google.com/view/findingourroots

Αποφοίτηση Στ΄ τάξης σχ. έτους 2020-2021

0

Με μια σεμνή και λιτή εκδήλωση, λόγω των μέτρων για τον covid-19, αποχαιρετήσαμε τους μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο γυμνάσιο με υγεία και επιτυχίες.

Τέλος του προγράμματος Erasmus + “Finding Our Roots”

0

Το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Finding Our Roots” ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 και ήταν να τελειώσει τον Αύγουστο του 2020. Λόγω Covid-19 πήρε παράταση ένα χρόνο για να ολοκληρώσουμε τις δύο ανταλλαγές που έμειναν. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν, οπότε τελειώσαμε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας σε τοπικό επίπεδο με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου μας και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Νέες οδηγίες ΕΟΔΥΟ διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,
μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες,
τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης είναι υποχρεωτικός,
ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που έχουν, ήδη,
εμβολιαστεί.
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν
από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση
στην σχολική μονάδα.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες, τον δωρεάν
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ
ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π), το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών
μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του
ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου
ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά
φυλλάδια.
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των
ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα
διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις
ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Μετά την εξαγωγή του αποτελέσματος:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται
την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική
Κάρτα για Covid -19», στην συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών –
διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184), και
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,
εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το
αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την
οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις
δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν
επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες
μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές
οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Στην περίπτωση κατά την οποία ο
δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. (σχετ. 2). Εάν
ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με
την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει
στον χώρο της σχολικής μονάδας επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση στον/στη Διευθυντή/τρια/
Υποδιευθυντή/τρια/ Προϊστάμενο/η.
Σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, η ασφαλής επιστροφή στη
σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών
από την έναρξη των συμπτωμάτων. Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία
24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την απουσία των
άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο. Σε κάθε περίπτωση, για ασθενείς με
πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή το απαιτούμενο διάστημα μπορεί να είναι 20 ημερών,
σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν απαιτείται
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη θετική διάγνωση.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι
ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR
test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες
και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή
εξέτασης και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας επιδεικνύοντας την ως
άνω βεβαίωση.
β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης επισκέπτονται την πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού επιλέξουν
την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19», στην συνέχεια αυθεντικοποιούνται
με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 4727/2020 (Α΄184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη δήλωση
αρνητικού αποτελέσματος και την επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στην σχολική μονάδα
στον/στη Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια/Προϊστάμενο/η.
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση θετικού
αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας
τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..
Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το
Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. (σχετ. 2). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος
είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το
αρνητικό αποτέλεσμα και οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επιστρέφουν στο
χώρο της σχολικής μονάδας επιδεικνύοντας στον/στη Διευθυντή/τρια/ Υποδιευθυντή/τρια/
Προϊστάμενο/η την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.
Σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, η ασφαλής επιστροφή στη
σχολική μονάδα του/της εκπαιδευτικού, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και του διοικητικού και λοιπού προσωπικού
πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Στο διάστημα αυτό, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού,
χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν
το δεκαήμερο. Σε κάθε περίπτωση, για ασθενείς με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή το
απαιτούμενο διάστημα μπορεί να είναι 20 ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν απαιτείται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για διάστημα ενενήντα (90)
ημερών από τη θετική διάγνωση.
Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το
διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από
επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε
με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε
σχολική εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. Στην περίπτωση κατά την
οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του
Ε.Ο.Δ.Υ. (σχετ. 2). Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε συντάσσεται
χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδεμόνες των
ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε ο/η μαθητής/τρια
επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας εντός της τάξης ή στον/στη Διευθυντή/τρια ή
Υποδιευθυντή/τρια ή Προϊστάμενο/η τη σχετική βεβαίωση και τη φέρει μαζί του καθ΄ όλη τη διάρκεια
της σχολικής εβδομάδας. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιδεικνύουν, κατά την
προσέλευσή τους, τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος, στον/στη Διευθυντή/τρια ή
Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν την ισχύουσα
βεβαίωση μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας.
Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται, ακόμη, και από τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό, που έχουν, ήδη, εμβολιαστεί.
Οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές
επιβεβαιωμένου κρούσματος, μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10)
πλήρων ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί,
υπό την προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πριν από την προβλεπόμενη
ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα: α) η ημέρα της
τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα μηδέν (0), β) ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί τη δέκατη (10η) ημέρα, γ) για την επιστροφή στη σχολική μονάδα την
ενδέκατη (11η) ημέρα θα πρέπει το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε τη δέκατη (10 ) ημέρα να είναι αρνητικό.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας για COVID-19 για τους/τις
μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό
και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αντίστοιχα, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους
γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από
τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό.
Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης,
στον/στην εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου
διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη
Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια/Προϊστάμενο/η. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό επιδεικνύουν (δεν παραδίδουν), κατά την προσέλευσή τους, τη
δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον/στη Διευθυντή/τρια ή Υποδιευθυντή/τρια ή
Προϊστάμενο/η της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν τη δήλωση μέχρι τη διενέργεια του
επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην
τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η
μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο, που έχει διαμορφωθεί στη σχολική
μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι
γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων
προστασίας. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση
της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε
σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το
είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν
τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.
Για τους ανήλικους/ες μαθητές/τριες που αιτούνται άσυλο:
Ο/Η Διευθυντής/τρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας ή ο/η Συντονιστής/τρια Εκπαίδευσης
Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxisnet, μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης των γονέων/νομίμων κηδεμόνων τους, οι
οποίοι την υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με την οποία (ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/τρια/Προϊστάμενο/η του σχολείου ή τον/τη
Συντονιστή/τρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους,
προκειμένου να εκδώσουν την σχολική κάρτα COVID -19.
Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το
προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει
χειρόγραφα τη βεβαίωση για τους/τις ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους/ες ανήλικους/ες και με
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1), σημειώνοντας ότι, όπου γίνεται
μνεία στον ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), εννοείται και ο ΠΑΜΚΑ (Προσωρινός
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και ο ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται ενώπιον του
προσωπικού των ανωτέρω δομών, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικούς,
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/24.4.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και
Επικρατείας (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επισημαίνεται ότι:
 Ο/Η Διευθυντής/τρια Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής
μονάδας αποφασίζει για την αναστολή της λειτουργίας τμημάτων σχολικής μονάδας ή ολόκληρης
της σχολικής μονάδας, μετά από σχετική εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του/της
αντικαταστάτη/τριάς του/της. Για τη γνώμη και την συνακόλουθη απόφαση λαμβάνονται υπόψη
οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα.
 Εφόσον καταγράφεται τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 σε μαθητή/τρια ή
σε εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της
σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη για την ενημέρωση α) του/της Διευθυντή/τριας της οικείας
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του/της αντικαταστάτη/τριάς
του/της.
 Τονίζεται ότι η εμφάνιση τεσσάρων (4) ή περισσότερων κρουσμάτων (στα κρούσματα αυτά δεν θα
πρέπει να προσμετρώνται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής ή άλλης εξωσχολικής μετάδοσης) σε
ένα σχολείο ΔΕΝ πρέπει να οδηγεί αυτόματα και με ευκολία στην αναστολή της λειτουργίας όλης
της σχολικής μονάδας.
 Προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι η διερεύνηση και κατά το δυνατόν τεκμηρίωση του
ενδεχομένου ενδοσχολικής μετάδοσης και διασποράς, μετά από ουσιαστική εκτίμηση κινδύνου
και αξιολόγηση των τοπικών επιδημιολογικών και ιολογικών δεδομένων.
 Εφόσον αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων του σχολείου ή όλης της
σχολικής μονάδας, ενημερώνεται ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής
μονάδας και με ευθύνη του/της οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και οι γονείς/κηδεμόνες.
Επίσης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, καταχωρείται στη βάση δεδομένων του
Πληροφοριακού Συστήματος myschool η πληροφορία για την αναστολή αυτή.
 Για όλες τις σχολικές μονάδες, που τελούν, ήδη, σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας
τμημάτων ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας, λόγω covid-19, ισχύει, εφεξής, το χρονικό
περιθώριο των 10 ημερών για την επαναλειτουργία τους.