Αρχική ΕΣΠΑ Ειδικότητες Πράξη: «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069634