Αρχική ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Το σχολείο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ καθώς επίσης έχει και εργαζόμενους που προσλήφθηκαν από δράσεις του ΕΣΠΑ