Αρχική Blog Σελίδα 2

Συμπληρωματική εγγραφή στο Πειραματικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι κενές θέσεις για εγγραφή και φοίτηση μαθητών στο 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι παρακάτω:

Α΄ ΤΑΞΗ:    10

Β΄ ΤΑΞΗ:      2

Γ΄ ΤΑΞΗ:     7

Δ΄ ΤΑΞΗ:     3

Ε΄ ΤΑΞΗ:      1

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ:    6

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 11.00π.μ. και μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 12.00μ.μ.. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από αυτές των κενών θέσεων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00μ.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου παρουσία μελών του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.

Αποφοίτηση 2020

Σε μια σεμνή τελετή, λόγω των έκτακτων συνθηκών έγινε η τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Στ΄ τάξης του σχολείου μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο γυμνάσιο με υγεία και πολλά χαμόγελα.

Eγγραφές στα Πρότυπα και Πειραματατικά σχολεία- Ενημέρωση

Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες Οι γονείς/κηδεμόνες, εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία: Στοιχεία Μαθητή/τριας: α. Επώνυμο β. Όνομα γ. Πατρώνυμο δ. Μητρώνυμο ε. Φύλο στ. Ημερομηνία γέννησης ζ. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα: α. Επώνυμο β. Όνομα γ. Ιδιότητα/σχέση με τον μαθητή/τρια δ. Πατρώνυμο (προαιρετικά) Στοιχεία Επικοινωνίας: α. Οδός και αριθμός β. Πόλη γ. Ταχυδρομικός κώδικας δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ε. Σταθερό τηλέφωνο στ. Κινητό τηλέφωνο Επιλογή Σχολείων α. Πρότυπο Σχολείο προτίμησης β. Πειραματικό Σχολείο προτίμησης Ο/Η γονέας/κηδεμόνας δύναται να δηλώσει μέχρι ένα Πρότυπο Σχολείο ή/και μέχρι ένα Πειραματικό Σχολείο. Σε περίπτωση που δηλώσει Πειραματικό Σχολείο, τότε έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και τα εξής στοιχεία: α. Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος. β. Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων. γ. Εάν ο/η γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο. Κατά την υποβολή της δήλωσης ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και η δήλωσή του/της αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Μετά την υποβολή της αίτησης ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης. Τεύχος B’ 2260/12.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22993

Διόρθωση αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες Μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης κάνοντας χρήση του κωδικού και του κλειδιού που έλαβε κατά την υποβολή. Συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου στην φόρμα υποβολής, εισάγει τα δύο αναγνωριστικά και το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της αίτησης. Ο/Η γονέας/κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να υποβάλει εκ νέου την αίτηση για την εισαγωγή του/της μαθητή/τριας έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Με τη νέα υποβολή ο/η γονέας/ κηδεμόνας λαμβάνει εκ νέου αποδεικτικό υποβολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Νηπιαγωγείου Παλαγίας, οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου  για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνουν από Παρασκευή 15 έως Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Πέραν τις 29ης Μαΐου, γίνονται μόνο με την έγκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για σοβαρότατους λόγους.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 09.00 έως 11.00 (πριν έρθετε, καλύτερα να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2551097331 ή στο 6944328627).

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, παρακαλώ να προσέρχεστε χωρίς παιδιά και φορώντας μάσκα και γάντια. 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

  1. Αίτηση (τη χορηγεί το σχολείο)
  2. Έναν λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑ όπου να φαίνεται το όνομα ενός εκ των δύο γονέων ως κάτοικος Παλαγίας.
  3. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, στο οποίο να φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν όλα τα εμβόλια που προβλέπονται μέχρι την ηλικία των 6.
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Το χορηγεί το σχολείο και θα έχετε την υποχρέωση να το προσκομίσετε μέχρι τη λήξη των εγγραφών, αφού γίνει η εξέταση του παιδιού σας από παιδίατρο).
  5. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Χορηγείται από το νηπιαγωγείο, δε χρειάζεται να το προμηθευτείτε εσείς, θα τη φέρει στο σχολείο η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου).
  6. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα (εάν επιθυμείτε, χορηγείται από το σχολείο). Στην περίπτωση εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εργασίας ή ανεργίας και των δύο γονέων.

Για την εγγραφή απαιτείται να έχετε συλλέξει και να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά.

Ενημέρωση για κορονοϊό

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα 11 Μαρτίου 2020  Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)  Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων  Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα  Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)  Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες  Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα  Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα  Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος  Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)  Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης  Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ. Βιβλιογραφία Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html

Εξυπηρέτηση Γονέων – Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για Έκδοση/Χορήγηση διοικητικών εγγράφων-Βεβαιώσεις Φοίτησης για Άδειες Ειδικού Σκοπού & Λοιπές Διευκολύνσεις των Δημ. Υπαλλήλων/γονέων μαθητών του σχολείου για προστασία λόγω κορωνοϊού

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (με αρ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ:7874/12-3-2020) που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στις Άδειες Ειδικού Σκοπού & τις Λοιπές Διευκολύνσεις των Δημ . Υπαλλήλων για προστασία λόγω κορωνοϊού,  σας ενημερώσουμε ότι για τις περιπτώσεις που  οι γονείς  των μαθητών/τριών μας  επιθυμούν για το διάστημα αυτό που τα σχολεία είναι σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους  την έκδοση/χορήγηση τέτοιων διοικητικών εγγράφων ( π.χ . Βεβαίωση Φοίτησης για άδειες ειδικού σκοπού ή τυχόν άλλα διοικητικά έγγραφα ) παρακαλούνται να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου mail@dim-palagias.evr.sch.gr προκειμένου εγγράφως να αποστείλουν το αίτημα τους γράφοντας όμως  τα πλήρη στοιχεία τους όπως: ονοματεπώνυμο του γονέα που ζητά τη Βεβαίωση ή όποιο άλλο διοικητικό έγγραφο, ονοματεπώνυμο του παιδιού τους και  τάξη φοίτησης , αριθμό αστυνομικής ταυτότητας (Α.Δ.Τ) του γονέα τα στοιχεία του, το είδος του εγγράφου που ζητούν (π.χ Βεβαίωση Φοίτησης ή όποιο άλλο έγγραφο), το λόγο που το ζητούν αναφέροντας με ακρίβεια την υπηρεσία στην οποία θα το χρησιμοποιήσουν και οπωσδήποτε ένα  τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό) .
Η απάντηση στο γονέα και το σχετικό διοικητικό έγγραφο που έχει αιτηθεί, με βάση και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού,  θα αποστέλεται από τη Δ/νση του σχολείου μόνο  ηλεκτρονικά (με e-mail) σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως αυτό προβλέπεται, στο προσωπικό  e-mail του γονέα υποβολής του αιτήματος.

Ωστόσο για την  πιο άμεση διευκόλυνσή σας και για περιορισμό της γραφειοκρατίας  σάς ενημερώνουμε επίσης  ότι στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ως δικαιολογητικό μπορεί ο γονέας να προσκομίσει στην υπηρεσία του αντί της Βεβαίωσης Φοίτησης  μια Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα πιστοποιεί τη φοίτηση του παιδιού του .

Τέλος για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να ενημερωθείτε μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά, σε εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 π.μ. -12:00 μ.μ. στο τηλ του σχολείου 2551097331 ή στο κινητό: 6944328627.

O Διευθυντής του σχολείου

Χρήστος Αρίκας

Τσικνοπέμπτη στο σχολείο

Για τρίτη χρονιά ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων του σχολείου οργάνωσαν αποκριάτικες εκδηλώσεις την ημέρα της Τσικνοπέμπτης στην αυλή του σχολείου με χορό, μουσική, παραδοσιακά έθιμα και φυσικά ψήσιμο για όλα τα παιδιά του σχολείου.

Erasmus + Eπίσκεψη στη Σουηδία

Το Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας στο Trollhattan και Gothenburg της Σουηδίας

 Αντιπροσωπεία μαθητών και εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + με τίτλο “Finding Our Roots” και αριθμό έγκρισης 2018-1-SE01-KA229-039089_3, μετέβηκε στο Trollhattan της Σουηδίας από 19 έως 25 Ιανουρίου 2020, για να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες δραστηριότητες του προγράμματος.

Πέρα από το εκπαιδευτικά προγράμματα που έγιναν στα μουσεία του Trollhattan και του Gothenburg οι μαθητές του σχολείου παρουσίασαν τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας μας, δύο ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες της πατρίδας μας καθώς και δύο χειμερινά σπορ – δραστηριότητες.

Επιπλέον μυήθηκαν στην τεχνική του καλλιτεχνικού πατινάζ και του αθλήματος του Curling.

Επόμενη συνάντηση του προγράμματος είναι στο Veliko Tarnovo της Βουλγαρίας  

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου παρουσίασαν, σήμερα 23-12-2019 οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του σχολείου μας.

Καλές γιορτές Ευτυχισμένο το 2020

Πεζοπορία

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δ.Σ. Παλαγίας την Κυριακή 15-12-2019 διοργάνωσε πεζοπορία από την Παλαγία ως την Ιάνα και επιστροφή στο σχολείο. Μια απόσταση 8 χμ. στην οποία συμμετείχαν γονείς αλλά μαθητές από την Α΄ έως την Στ΄ τάξη.