Αρχική Blog Σελίδα 8

Διαγωνισμός logo για τα προγράμματα Erasmus + και e Twinning

Μετά από διαγωνισμό που συμμετείχαν οι τάξεις Β, Δ, Ε και Στ και αφορούσε στην κατασκευή logo για το πρόγραμμα Erasmus+ και για το πρόγραμμα e Twinning, επιλέχτηκαν τα παρακάτω δύο logo για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μεταξύ των συμμετοχόντων σχολείων.

Προγράμματα Erasmus+ και e Twinning

Το σχολείο μας για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ και e Twinning με τον τίτλο “Finding Our Roots”. Το πρόγραμμα e Twinning λειτουργεί σαν υποστηρικτικό πρόγραμμα για το πρόγραμμα Erasmus+. Στο πρόγραμμα Erasmus +, εκτός από το σχολείο μας συμμετέχουν σχολεία από την Τουρκία, Βουλγαρία, Ιταλία, Πολωνία και Σουηδία, η οποία είναι και συντονίστρια χώρα. Στο πρόγραμμα e Twinning μπορούν να συμμετέχουν, εκτός των παραπάνω σχολείων και άλλα σχολεία από τις χώρες που αναφέρονται παραπάνω.Πρόγραμμα Erasmus+

0

Το σχολείο μας συμμετέχει για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 στο πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο “Finding Our Roots”. Συντονίστρια χώρα του προγράμματος είναι η Σουηδία. Μαζί με εμάς συμμετέχουν επίσης η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Πολωνία.

Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας

Καλώς ήρθατε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας. Το σχολείο Παλαγίας λειτουργεί στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο από το 2000. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η άμεση ενημέρωση μαθητών, γονέων και κοινού για τις δραστηριότητες του σχολείου και η προβολή και υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει το σχολείο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας και ευελπιστούμε η παρουσίαση του σχολείου και των δραστηριοτήτων μας να σας αφήσει ευχάριστες εντυπώσεις.