ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Σύμφωνα με το ΦΕΚ 491/9-2-2021 που δημοσιεύει την 13423/ΓΔ4/4-2-2021 απόφαση του ΥΠΑΙΘ)

            Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου συντάσσεται, επικαιροποιείται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος. Σκοπός της σύνταξης του κανονισμού είναι η διατύπωση του συνόλου των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Επιπλέον αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Συγχρόνως ο παρών κανονισμός είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

1. Προσέλευση μαθητών/τριων– παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 1. Καλό είναι οι μαθητές/τριες να εισέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν το πρώτο κουδούνι. Η ώρα προσέλευσης είναι 08.00 – 08.14.
 2. Η προσέλευση μαθητών στο χώρο του σχολείου πριν την ώρα αυτή και η ασφάλειά τους  είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τους μαθητές την ώρα που ορίζεται από το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (08.00 – 08.14). (ΦΕΚ 79/2017, ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 και οι τροποποιήσεις αυτού).
 3. Οι μαθητές/τριες περιμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι στις 8.15.
 4. Όταν βρέχει, οι μαθητές/τριες εισέρχονται στο σχολείο, περιμένουν και παραμένουν στον διάδρομο με την επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, αφού αφήσουν τις τσάντες  στις αίθουσές τους.
 5. Οι μαθητές/τριες παίρνουν μέρος στην πρωινή προσευχή από κοινού, με όλο το σχολείο στην είσοδο του κτιρίου. Όταν βρέχει η προσευχή γίνεται στον διάδρομο ή στις τάξεις.
 6. Από την πρωινή είσοδο των μαθητών/τριων στο σχολείο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους,  σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η έξοδός τους από το σχολείο. Ο γονέας για συγκεκριμένους λόγους και με άδεια από τον διευθυντή μπορεί να πάρει το παιδί του από το σχολείο εν ώρα σχολείου. Ομοίως, για λόγους υγείας ένας μαθητής μπορεί να αποχωρήσει εκτάκτως, αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση του γονέα με τον διευθυντή του σχολείου και οι γονείς έχουν εξασφαλίσει, με δική τους ευθύνη, την ασφαλή αποχώρηση του μαθητή. Το ίδιο ισχύει και για το Ολοήμερο Τμήμα.
 7. Το πρωί με το χτύπημα του κουδουνιού όλοι οι γονείς αποχωρούν για να γίνει η πρωινή προσευχή.
 8. Μετά την προσευχή η πόρτα του σχολείου κλείνει και ξανανοίγει στις 09.40 για να υποδεχτεί μαθητές/τριες που τυχόν άργησαν. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών είναι αποκλειστική ευθύνη της οικογένειάς τους. Αν η πόρτα του σχολείου κλείσει, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών που θα παραμείνουν έξω, γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους θα φτάνουν στο σχολείο πριν το κλείσιμο της πόρτας. Το σχολείο δεν έχει επιστάτη και δεν υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος της εξώπορτας για να προσέλθουν καθυστερημένοι μαθητές/τριες. Αυτό θα απαιτούσε την εγκατάλειψη της τάξης από κάποιο εκπαιδευτικό, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών που θα παραμείνουν χωρίς επίβλεψη στην τάξη.
 9. Στο σχολείο οι μαθητές/τριες έρχονται καθαροί και περιποιημένοι.
 10. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στον κανονισμό εφημεριών και φροντίζουν, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την τελευταία ώρα, για την αποχώρηση όλων των μαθητών.
 11. Οι γονείς παραλαμβάνουν το παιδί τους, με τη λήξη των μαθημάτων, από την έξοδο  του αύλειου χώρου του σχολείου.
 12. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται φορώντας μάσκα για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώνονται.
 13. Στα σχολικά έτη που λειτουργεί πρωινό προαιρετικό τμήμα η υποδοχή των μαθητών/τριών γίνεται από τις 07.00 έως 07.15
 14. Οι μαθητές/τριες  που φοιτούν στο Ολοήμερο τμήμα φεύγουν στις 15.00 ή στις 16.00 ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν και την ώρα αποχώρησης που έχουν καταθέσει οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής τους στο Ολοήμερο Τμήμα.

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος (Π.Δ. 201/98, άρθρο 8)

 1. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του σχολείου.
 2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους μόνον τα βιβλία τους και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.
 3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να βγαίνουν έξω από την αίθουσά τους. Αν υπάρχει ιδιαίτερος και σημαντικός λόγος (εκτός τουαλέτας) με ευθύνη και συνοδεία των δασκάλων μεταβαίνουν όπου απαιτείται, ο δε δάσκαλος του διπλανού τμήματος επιτηρεί το τμήμα, του εν απουσία εκπαιδευτικού, για τον χρόνο που αυτό απαιτείται.
 4. Όταν πηγαίνουν τουαλέτα, οι μαθητές/τριες πλένουν αμέσως τα χέρια με σαπούνι στον νιπτήρα.
 5. Πριν το φαγητό οι μαθητές/τριες πάντα πλένουν τα χέρια τους.
 6. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση του σχολικού χώρου. Οι μαθητές/τριες πετούν τα χαρτιά και τα σκουπίδια στα καλαθάκια ή στους κάδους ανακύκλωσης, αν υπάρχουν. Οι μαθητές/τριες σε εθελοντική ή σε υποχρεωτική βάση καθαρίζουν τον αύλειο χώρο του σχολείου.
 7. Σε περίπτωση διαφωνιών, οι μαθητές/τριες τις επιλύουν ειρηνικά, φιλικά και με κατανόηση. Διαφορετικά απευθύνονται στον δάσκαλό τους ή στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 8. Μετά τη χρήση της τουαλέτας οι μαθητές/τριες πάντα τραβάνε καζανάκι. Παίρνουν χαρτί όταν χρειάζονται. Δεν καταστρέφουν τον εξοπλισμό (καζανάκι, βουρτσάκι), ούτε πετάνε χαρτιά και αντικείμενα μέσα στην τουαλέτα.
 9. Στο διάλειμμα οι μαθητές/τριες παίζουν πάντα στο μπροστινό προαύλιο. Όχι στο πίσω μέρος του σχολείου.
 10. Κάθε περίπτωση παραβατικότητας ή διαταραχής συμπεριφοράς μαθητών/τριών είναι παιδαγωγικό πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρατήρησης, σχεδίου παρέμβασης και ενέργειας θεραπείας από τον δάσκαλο και τους άλλους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του τμήματος. Ο διευθυντής του σχολείου ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και ακολουθείται η παρέμβαση, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και όπως επιτάσσουν οι παιδαγωγικές και επιστημονικές αρχές. Αν χρειαστεί περαιτέρω παρέμβαση, ο διευθυντής απευθύνεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές κοινωνικής υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, αφού έχει εξαντλήσει τα περιθώρια συζήτησης με τους γονείς του/της μαθητή/τριας.
 11. Όταν απαιτείται οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τους  μαθητές, τους επιπλήττουν ή απευθύνονται στους γονείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξαντληθούν όλα τα παιδαγωγικά μέσα. Οι γονείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με το σχολείο.
 12. Απαγορεύεται στους/στις μαθητές/τριες να φέρνουν στο σχολείο κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή καταγραφής ήχου και εικόνας. Κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, που θα βρίσκεται στην κατοχή μαθητή/τριας, θα αφαιρείται από τον δάσκαλο της τάξης και θα παραδίδεται στο γονέα του/της μαθητή/τριας.(YA/103373/Δ1/29-6-2018)

3 .Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

 1. Το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, στα πλαίσια του Σχολικού Συμβουλίου, παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προτείνουν δραστηριότητες για την ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και την καλή κατάσταση του διδακτηρίου, στον βαθμό που η καλή κατάσταση δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.
 2. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί επεμβαίνουν σε περιπτώσεις φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού, παρενόχλησης και εξαναγκασμού. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, την ομάδα αντιμετώπισης φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού, το Σχολικό Συμβούλιο, τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, όταν υπάρχει στο σχολείο, τον διευθυντή και με οποιοδήποτε υπεύθυνο πρόσωπο ή κρατικό φορέα για το θέμα αυτό, οργανώνουν προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Eπαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά η οποία είναι σκόπιµη, περιλαμβάνει έλλειψη ισορροπίας της ισχύος ή της δύναµης και µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Το φαινόμενο του Σχολικού εκφοβισμού (bulling) δηλαδή, χαρακτηρίζεται από  τη χρήση τη δύναµης ή της θέσης κάποιου για να εκφοβίσει, πληγώσει ή ταπεινώσει ένα άλλο άτοµο µε λιγότερη δύναµη ή χαμηλότερη θέση. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να διακρίνεται από άλλες οµοιόβαθµες επιθέσεις ή συγκρούσεις, επειδή πάντα προϋποθέτει την ανισοµέρεια µεταξύ του ατόµου που εκφοβίζει και του θύµατος (Besag, E.V. 1989 & Olweus, D. 1993).
 • Μετά την εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί επιβλέπουν αν έχουν αλλάξει συμπεριφορές και έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα τόσο στο θύμα και στον θύτη όσο και στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα.
 • Σκοπός όλων των παραπάνω παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και η ενδοσχολική συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 1.  Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, στις δραστηριότητες και στις εκδρομές του τμήματός τους και του σχολείου τους.
 2. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι γονείς, με υπεύθυνη δήλωση, δίνουν την άδεια για τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που γίνονται πεζή στο εσωτερικό και περιμετρικά του οικισμού, όταν αυτές είναι προγραμματισμένες και εγκεκριμένες από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου.
 3.  Για μετακινήσεις με ΜΜΜ (μέσα μαζικής μεταφοράς) οι γονείς ενημερώνονται με ξεχωριστή ανακοίνωση και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής των παιδιών τους.
 4. Μαθητής/τρια που η οικογένειά του δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του σε εξωδιδακτική εκδήλωση του σχολείου, παραμένει στο σπίτι του την ώρα ή την ημέρα που η υπόλοιπη τάξη ή ολόκληρο το σχολείο πραγματοποιεί αυτή την εκδήλωση.
 5. Όταν για την πραγματοποίηση εξωδιδακτικών ή μη, εκδηλώσεων του σχολείου απαιτείται η παρουσία εξωσχολικού προσώπου (προσκεκλημένου του σχολείου), παίρνεται απόφαση από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ενημερώνονται εγγράφως οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 1. Σύμφωνα με την με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΘ και το Π.Δ. 79 /2017 με όλες τις τροποποιήσεις, οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.  Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του διευθυντή του σχολείου».
 2. Οι γονείς και το κοινό εισέρχονται στο σχολείο μόνο στον χώρο του γραφείου, ο οποίος είναι και χώρος υποδοχής τους.
 3. Οι γονείς – κηδεμόνες εν ώρα λειτουργίας του σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους τους μετά  την ενημέρωση – άδεια του διευθυντή του σχολείου, και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος – αναγκαίος λόγος.
 4. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή των μαθημάτων απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο οποιουδήποτε ατόμου, όποια σχέση κι αν έχει  με τους μαθητές.
 5. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους στις ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώθηκαν από το σχολείο. Για έκτακτους λόγους παρακαλούνται να επιλέγουν τον χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο τηλεφωνικώς, όπου θα ενημερώνουν υπεύθυνα τον διευθυντή του σχολείου. Και στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να προτιμούν τον χρόνο των διαλειμμάτων, ώστε να μην αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί από τα μαθήματά τους.
 6. Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.
 7. Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν το διευθυντή του σχολείου για ό,τι κρίνουν απαραίτητο.
 8. Απαγορεύεται η προσέλευση τρίτων ατόμων, στους χώρους μαθημάτων, εκτός και αν έχουν προσκληθεί από το σχολείο.
 9. Οι γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο σε κλίμα ευπρέπειας, ευγένειας και σεβασμού, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δίνοντας το ανάλογο παράδειγμα.
 10. Μετά την αποχώρηση των εφημερευόντων εκπαιδευτικών στις 13.25 την ευθύνη της ασφάλειας των παιδιών έχουν οι γονείς που αμέλησαν για την παραλαβή τους, ειδικά όταν δεν έχουν ενημερώσει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό της τάξης.  Μαθητής/τρια που δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Ολοήμερο Τμήμα και παραμένει μετά τις 13.25 στον χώρο του σχολείου, λόγω αμέλειας ή ανυπέρβλητου εμπόδιου των γονέων του, θα  οδηγείται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στον χώρο του Ολοήμερου Τμήματος και θα παραλαμβάνεται από τους γονείς του στο διάλειμμα του τμήματος στις 14.00.
 11.  Οι μαθητές /τριες του Ολοήμερου Τμήματος συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Τμήμα.       
 12. Μαθητής/τρια που φοιτά στο κανονικό ή στο Ολοήμερο πρόγραμμα και δεν έχει παραληφθεί από τους γονείς του ή από ορισμένο πρόσωπο από αυτούς (εάν παραλαμβάνεται και δε φεύγει μόνος/η του/της), γίνεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς του Ολοημέρου Τμήματος να βρεθούν οι γονείς του. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ο εκπαιδευτικός ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια του/της μαθητή/τριας.
 13. Οι γονείς στην αρχή του σχολικού έτους καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο στην οποία αναφέρουν αν το παιδί τους φεύγει μόνο του με τη λήξη του προγράμματος (πρωινό ή ολοήμερο) ή παραλαμβάνεται από τους ίδιους ή κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο αναφέρουν γράφοντας και το τηλέφωνό του.
 14. Γονέας που θέλει να συζητήσει θέμα που αφορά το παιδί του απευθύνεται στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή του σχολείου. Όταν θέλει να θέσει θέμα που αφορά συνολικά τη λειτουργία του σχολείου καλό είναι να απευθύνεται πρώτα στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τυχόν αιτήματα να τίθενται συλλογικά στη διεύθυνση του σχολείου.
 15. Το σχολείο εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον νέο    κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 16. Όλες οι ανακοινώσεις του σχολείου «ανεβαίνουν» στην ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση www.dimpalagias.gr

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 1. Οι μαθητές/τριες σέβονται, προστατεύουν και έχουν δικαίωμα να χαίρονται την περιουσία του σχολείου, που είναι περιουσία όλων μας.
 2. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να παραμένουν καθαροί οι χώροι των αιθουσών, του υπόλοιπου διδακτηρίου και του αύλειου χώρου Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό φροντίζουν σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη συνεχή βελτίωση του διδακτηρίου και των υποδομών του σχολείου.
 3. Σε περίπτωση που μαθητής προκαλέσει εσκεμμένα ή από λάθος ενέργειά του φθορά σε αντικείμενα και εγκαταστάσεις του σχολείου, ενημερώνεται άμεσα η οικογένειά του η οποία αναλαμβάνει το κόστος και την επιδιόρθωση της ζημιάς (ΦΕΚ491/09.02.2021)

Ο παραπάνω κανονισμός δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα και ανάγκες από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων και τον εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαδικτυακή επίσκεψη της Ε΄ τάξης στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αλεξανδρούπολης

Η Ε΄ τάξη επισκέφτηκε διαδικτυακά το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών της Αλεξανδρούπολης και παρακολούθησε πειράματα που αφορορούν στον στατικό ηλεκτρισμό και τον δυναμικό ηλεκτρισμό.

Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Νηπιαγωγείου Παλαγίας, οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου  για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνουν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Πέραν τις 20ης Μαρτίου, γίνονται μόνο με την έγκριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για σοβαρότατους λόγους. Στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022 εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1/01/2015 έως 31/12/2015

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 09.00 έως 11.30 (πριν έρθετε, καλύτερα να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2551097331).

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, παρακαλώ να προσέρχεστε χωρίς παιδιά και φορώντας μάσκα. 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 1. Αίτηση (τη χορηγεί το σχολείο)
 2. Έναν λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑ όπου να φαίνεται το όνομα ενός εκ των δύο γονέων ως κάτοικος Παλαγίας.
 3. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, στο οποίο να φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν όλα τα εμβόλια που προβλέπονται μέχρι την ηλικία των 6 ετών.
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Το χορηγεί το σχολείο και θα έχετε την υποχρέωση να το προσκομίσετε μέχρι τη λήξη των εγγραφών, αφού γίνει η εξέταση του παιδιού σας από παιδίατρο).
 5. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Χορηγείται από το νηπιαγωγείο, δε χρειάζεται να την προμηθευτείτε εσείς, θα τη φέρει στο σχολείο η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου).
 6. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα (εάν επιθυμείτε, χορηγείται από το σχολείο).

Για την εγγραφή απαιτείται να έχετε συλλέξει και να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά.

Ο διευθυντής του Σχολείου

Αρίκας Χρήστος

Συμμετοχή στον μαραθώνιο ανακύκλωσης

Σχολικός Μαραθώνιος “Πάμε Ανακύκλωση” 2020-2021

Η σχολική κοινότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης κάνει την ανακύκλωση «παιχνίδι» μέσα από τον Σχολικό Μαραθώνιο «Πάμε Ανακύκλωση» που υλοποιείται για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά του Δήμου.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ανακυκλώνουν σε ειδικούς κάδους που θα τοποθετηθούν στα σχολεία. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα ζυγίζονται και κάθε σχολείο θα συγκεντρώνει πόντους επιβράβευσης ανάλογα με την ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνει.

Παράλληλα, οι γονείς θα μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια των παιδιών τους:

– προσκομίζοντας ανακυκλώσιμα υλικά,

– δωρίζοντας έως 100 πόντους μηνιαίως, εφόσον έχουν κάνει την εγγραφή τους στο Followgreen.

Οι σχολικές δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την ΑΦΗΣ.

Όλα τα σχολεία θα επιβραβευθούν για τη συμμετοχή τους σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μαραθωνίου.Υλικά προς Ανακύκλωση: Χαρτί, Πλαστικό, Μπαταρίες

Nέες οδηγίες ΕΟΔΥ

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων 11 Νοεμβρίου 2020 Στην παρούσα έκδοση των οδηγιών «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων» (11 Νοεμβρίου 2020) περιλαμβάνονται οι οδηγίες της προηγούμενης έκδοσης (18 Σεπτεμβρίου 2020) με ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες είτε αποσαφηνίζουν ρητά ορισμένα σημεία είτε αποτελούν προσθήκες στις προβλέψεις βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε με την εφαρμογή των οδηγιών. Συνοπτικά, οι κυριότερες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: 1. Διευκρινίσεις σχετικά με τα κλινικά κριτήρια του χαρακτηρισμού ενός παιδιού ως «ύποπτου κρούσματος COVID-19», που αποτελούν ταυτόχρονα και κριτήρια για να γίνει διαγνωστικός έλεγχος για COVID-19: πυρετός >37,5°C ή βήχας ή δύσπνοια ή ανοσμία/αγευσία ή γαστρεντερικά συμπτώματα – χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εναλλακτικής διάγνωσης. Διευκρινίζεται ρητά ότι συμπτώματα όπως ρινίτιδα, καταρροή (συνάχι/ μπούκωμα), πονοκέφαλος, πονόλαιμος, καταβολή δυνάμεων, μυαλγίες, κοιλιακός πόνος ή ναυτίααπό μόνα τους ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια για διενέργεια διαγνωστικού τεστ (δηλ. αν δεν συνυπάρχει πυρετός >37,5°C ή κάποιο άλλο κλινικό κριτήριο για «ύποπτο κρούσμα»). Αποσαφηνίζεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος μπορεί να γίνει είτε με μοριακό τεστ είτε με αξιόπιστο ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου. 2. Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο επιστροφής επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο σχολείο:10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων εφόσον έχει παρέλθουν τρία 24ωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και βελτίωσης των συμπτωμάτων, ενώ σημειώνεται ότι σε σπάνιες ειδικές καταστάσεις (πολύ σοβαρή νόσηση, ανοσοκαταστολή) το διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για την επιστροφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο δεν χρειάζεται να γίνει νέο τεστ και σημειώνονται περισσότερες διευκρινιστικές λεπτομέρειες για το θέμα. 3. Διευκρινίσεις για το θέμα της ιατρικής βεβαίωσης. Αποσαφηνίζεται ρητά ότι για την επιστροφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Tο ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μαθητών που εκδήλωσαν συμπτώματα τα οποία τελικά δεν αποδόθηκαν σε COVID-19. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2 4. Διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θεωρούνται «στενές επαφές» επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο σχολείο και σχετικές προβλέψεις για ορισμένες ειδικές καταστάσεις πιθανής επαφής στο σχολείο. 5. Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που συνιστώνται για τις «στενές επαφές» επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19. Επαναλαμβάνεται ότι οι «στενές επαφές» πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες και γίνονται αποσαφηνίσεις για το τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τέλος, διευκρινίζεται ο τρόπος χειρισμού ειδικών περιπτώσεων (π.χ. στενή επαφή κρούσματος που έχει νοσήσει με COVID-19 στο παρελθόν, στενή επαφή άλλου ατόμου που εκείνο είναι στενή επαφή κρούσματος κλπ.). 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVΙD-19 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του. • Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 κάθε σχολικής μονάδας: o Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19. o Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις οικογένειες των παιδιών, την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ(για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου)και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας(για συνδρομή στην ιχνηλάτηση επαφών). o Ενημερώνεται για τις τρέχουσες οδηγίες σχετικά με θέματα COVID-19 σε εκπαιδευτικές μονάδες και την αντιμετώπισή τους. o Έχει την ευθύνη για την τήρηση αρχείου καταγραφής απουσιών που σχετίζονται με συμπτώματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα) για μαθητές και προσωπικό και την παρακολούθηση της πραγματοποίησης από αυτούς διαγνωστικού τεστ για COVID19 (εφόσον συστηθεί από ιατρό) και του αποτελέσματός του. o Διαμορφώνει λίστα ατόμων του Τμήματος της σχολικής τάξης όπου εκδηλώθηκε το κρούσμα και παρέχει σχετικές πληροφορίες στον φορέα ιχνηλάτησης των επαφών. o Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης, εξοπλισμού και λειτουργίας του προκαθορισμένου χώρου απομόνωσης περιστατικού που εκδηλώνει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με COVID-19 στο σχολείο. 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝCOVID-19 2.Α) Διαχείριση μαθητή που εκδηλώνει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδίμε λοίμωξη COVID-19 • Εάν ένας μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα) εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. • Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα) όταν βρίσκεται στο σχολείο, γίνονται τα παρακάτω εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 o Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού o Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας o Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν o Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και – σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου). o Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας. • Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα διαγνωστικό τεστ για COVID-191 . • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον(εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatossto-spiti/). • Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το παιδί ΔΕΝ πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα COVID-19(βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο (πέρα από COVID-19) πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. • Μαθητής με συμπτώματα που συνιστούν κλινικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19 (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα)και για τον οποίο –ως εκ τούτου– συνιστάται διαγνωστικό τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία 24ωρα απυρεξίας(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. 2.Β) Διαχείριση μέλους του προσωπικού που εκδηλώνει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19 • Εάν ένα μέλος του προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται το σχολείο. • Εάν ένα μέλος του προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους. Αν χρειαστεί να περιμείνει στο σχολείο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, παραμένει σε απομόνωση στον καθορισμένο χώρο φορώντας απλή χειρουργική μάσκα και τηρώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα 1.Α για τους μαθητές. • Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία του ίδιου και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το μέλος του προσωπικού χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), πρέπει 1 Μοριακό τεστ (PCR) ή αξιόπιστο ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4 να γίνει κατά προτεραιότητα διαγνωστικό τεστ για COVID-191 . • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το μέλος του προσωπικού παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο)σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/). 2.Γ) Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΘΕΤΙΚΟ για τον νέο κορωνοϊό • Γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και τον/την διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ γιαCOVID-19. • Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου: 1/ επικοινωνεί: Α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής, Β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 2/ αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο ιχνηλάτησης (Συνημμένο 1): Α) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (στοemail:schools@civilprotection.gr), Β) στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. ✓ Επίσης, φροντίζει να γίνει ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων του σχολείου όπου κινήθηκε το κρούσμα. • Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, Β) με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για συνδρομή στην ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, Γ) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για γνωμοδότηση προς αυτήν (Συνημμένο 2) σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας. • Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένοCOVID-19 o Ο μαθητής ή το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 πρέπει απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες. Η απομόνωση του ασθενούς γίνεται κατ’ οίκον (εκτός εάν η κατάσταση της υγείας του επιβάλλει νοσηλεία σε νοσοκομείο). Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο μαθητής ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει: (1) Να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός) καθώς και από κάθε άλλη «ανεπίσημη» μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. περίπατοι ή παιχνίδι έξω, συναντήσεις με άλλους κλπ.). (2) Να αποφεύγει με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα κάθε επαφή με ευάλωτα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο. (3) Να λαμβάνει συστηματικά μέτρα προφύλαξης κατά την επαφή του με τα άτομα που διαμένουν μαζί του στην ίδια κατοικία: χρήση ιδιαίτερου δωματίου εάν είναι δυνατόν, αυστηρή τήρηση απόστασης πάνω από 1,5 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 μέτρο και χρήση μάσκας από όλους στο σπίτι (και ιδιαίτερα από τον ασθενή) σε κάθε άμεση επικοινωνία, συστηματική υγιεινή χεριών από όλους στο σπίτι (συχνό πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών), καλός αερισμός των χώρων του σπιτιού, χρήση διαφορετικής τουαλέτας ή και μπάνιου εάν είναι δυνατόν, χωριστή λήψη γευμάτων (στο ιδιαίτερο δωμάτιό του εφόσον είναι δυνατό), εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες κοινής χρήσης (π.χ. κοινή οικιακή χλωρίνη σε αραίωση 1:50 – βλ. https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/). • Επιστροφή στο σχολείο: άτομα με επιβεβαιωμένο COVID-19 (διάρκεια απομόνωσης) o Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων(σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού)· είναι προφανές ότι η επιστροφή μαθητή στο σχολείο θα γίνει εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία. o Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. o Εάν, ωστόσο, παρά τις συστάσεις γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο το παιδί να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (δηλ. παρέλευση 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και πάροδος τριών 24ώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων, με τις απαραίτητες προσαρμογές σε πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή). (Αυτό ισχύει γιατί ο ιός μπορεί να ανιχνεύεται με μοριακό έλεγχο για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι το άτομο δεν είναι μεταδοτικό.) o Η διάρκεια της απομόνωσης των ασθενών σχετίζεται με την «περίοδο μεταδοτικότητας», δηλ. το χρονικό διάστημα που ένας ασθενής μπορεί να μεταδώσει τον ιό (για COVID-19: σε τυπικές περιπτώσεις48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν – βλ. Παράρτημα). • Μέτρα για τις στενές επαφές ατόμου με επιβεβαιωμένοCOVID-19: o Πρέπει γρήγορα να γίνεται αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος από τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 του σχολείου (βλ. Συνημμένο 1). o Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών πρέπει να απομακρυνθούν από το σχολείο και να παραμείνουν στο σπίτι τους (ή σε άλλο χώρο που θα οριστεί)σε 14ήμερη «καραντίνα». Κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει: ▪ Να εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα(α)έως(γ) της παραπάνω ενότητας «Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένο COVID-19». (4) Να παρακολουθούν στενά την υγεία τους –και με συχνή θερμομέτρηση– για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα). o Καραντίνα 14 ημερών πρέπει να τηρείται και από άτομο το οποίο έχει ήδη νοσήσει με COVID-19 και ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακόμη και αν ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6 έχει θετικό τεστ αντισωμάτων για COVID-19. (Παρότι ενδέχεται η παρουσία αντισωμάτων να παρέχει προστασία στο άτομο που ήρθε σε στενή επαφή με κρούσμα, η διατήρηση τέτοιας προστασίας και η διάρκειά της δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς). o Εάν, κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εκδηλώσει συμπτώματα που πληρούν τα κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19 (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), θα πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο. ▪ Εάν το διαγνωστικότεστ1 είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. ▪ Εάν το διαγνωστικότεστ1 είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου. o Άτομο που είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παραμένει ασυμπτωματικό δεν συνιστάται να υποβληθεί σε έλεγχο για COVID19ούτεσυνιστάται γενικευμένος εργαστηριακός έλεγχος των ασυμπτωματικών στενών επαφών στο σχολείο (εκτός, ενδεχομένως, από την περίπτωση ειδικών συνθηκών πιθανής συρροής, οπότε η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον ΕΟΔΥ βάσει εξειδικευμένης εκτίμησης κινδύνου). o Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε: ▪ Εάν το διαγνωστικό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό). ▪ Εάν το διαγνωστικό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου (καθώς ενδέχεται το τεστ να γίνει αργότερα θετικό). ▪ Επισημαίνεται ότι τεστ που γίνεται σε ασυμπτωματικό άτομο αμέσως μετά (και τυπικά πριν την 5η–7 η ημέρα) από την επαφή με μεταδοτικό ασθενή, έχει πολλές πιθανότητες ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος. o Τα άτομα που βρίσκονται στον στενό περίγυρο στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 –και ως εκ τούτου αποτελούν στενές επαφές των στενών επαφών του κρούσματος– δεν συνιστάται να απέχουν από το σχολείο ή να υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ για COVID-19. • Επιστροφή στο σχολείο: στενές επαφές ατόμου με επιβεβαιωμένο COVID-19 (διάρκεια καραντίνας) o Τα άτομα (μαθητές ή μέλη του προσωπικού) που θεωρούνται στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο αφού περάσουν οι 14 ημέρες της καραντίνας. o Για την επιστροφή στο σχολείο δεν απαιτείται η πραγματοποίηση διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης στο σχολείο. o Οι 14 ημέρες καραντίνας πρέπει να τηρούνται ακόμη και αν το άτομο που είναι στενή επαφή κρούσματος πραγματοποιήσει (πριν τη συμπλήρωση του 14ήμερου διαστήματος) διαγνωστικό τεστ που είναι αρνητικό – γιατί ενδέχεται το τεστ να γίνει θετικό μέχρι τη 14η ημέρα. o Η διάρκεια της καραντίνας των επαφών ενός κρούσματος σχετίζεται με την «περίοδο επώασης» της λοίμωξης, δηλ. το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκθεσης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 7 στον ιό και της εμφάνισης εκδηλώσεων της νόσου (για COVID-19: 1 έως 14 ημέρες). • Ποιοι θεωρούνται «στενές επαφές» ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 o Κλειδί για τον προσδιορισμό των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19είναι η «περίοδος μεταδοτικότητας» της νόσου, δηλ. όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με του κρούσμα κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν (βλ. Παράρτημα για ακριβή ορισμό περιόδου μεταδοτικότητας). Σε γενικές γραμμές, στενές επαφές στο χώρο του σχολείου θεωρούνται: ▪ Οι μαθητές που πηγαίνουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19(εφόσον είχαν παρουσία στο σχολείο κατά την περίοδο μεταδοτικότητας). ▪ Οι μαθητές που πηγαίνουν σε τμήμα στο οποίο δίδαξε για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας) εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. ▪ Οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας) σε τμήμα όπου πηγαίνει μαθητής που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. ▪ Οι μαθητές ή μέλη του προσωπικού που είχαν άμεση κοντινή επαφή κάποιας διάρκειας με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας), δηλ. επαφή σε απόσταση <1,5 μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας· ή είχαν επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις. ✓ Στο Παράρτημα περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις στενών επαφών στο σχολείο. 2.Δ)Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ για τον νέο κορωνοϊό • Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. • Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. 2.Ε) Εν αναμονή του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ • Έως την έκδοση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ, το άτομο που πληροί τα κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον απομόνωση(εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο).Η περαιτέρω διαχείριση θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα. • Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και το τμήμα του μαθητή (ή στο οποίο δίδαξε εκπαιδευτικός) λειτουργεί κανονικά. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΟΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝCOVID-19 ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: – Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου 1. επικοινωνεί: Α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία φοιτούν οι μαθητές, Β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 2.αποστέλλει την ίδια μέρα δελτία ιχνηλάτησης (Συνημμένο 1): Α) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (στο e-mail:schools@civilprotection.gr), Β) στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. – Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, Β) με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για συνδρομή στην ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, Γ) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για γνωμοδότηση προς αυτήν (Συνημμένο 2) σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας. Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων • Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης. (Θεωρείται ότι τα δύο κρούσματα αποτελούν δύο ανεξάρτητα συμβάντα.) Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων(χωρίς να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός της σχολικής μονάδας) • Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σχολικής κοινότητας από τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών • Ενίσχυση μέτρων προφύλαξης στο σχολικό περιβάλλον: o τήρηση αποστάσεων o υγιεινή χεριών o αναπνευστική υγιεινή o καθαριότητα περιβάλλοντος • Γίνεται επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου • Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί εάν και με τι εύρος θα εφαρμοστεί εργαστηριακός έλεγχος στο σχολείο καθώς και η έκταση των μέτρων αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας (τμημάτων κρουσμάτων, άλλο τμήμα, περισσότερα τμήματα κλπ.). 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝCOVID-19 ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου 1. επικοινωνεί: Α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία φοιτούν οι μαθητές, Β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 9 2.αποστέλλει την ίδια μέρα δελτία ιχνηλάτησης (Συνημμένο 1): Α) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (στοe-mail:schools@civilprotection.gr), Β) στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. – Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, Β) με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για συνδρομή στην ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, Γ) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για γνωμοδότηση προς αυτήν (Συνημμένο 2) σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή –σε ειδικές περιπτώσεις– όλης της σχολικής μονάδας. Ορισμός συρροής κρουσμάτων σε σχολείο Εμφάνιση τουλάχιστον τριών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτωνCOVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα), σε διάστημα 14 ημερών, σε μέλη του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος τα οποία δεν έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης από τον ΕΟΔΥ και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί εάν και με τι εύρος θα εφαρμοστεί εργαστηριακός έλεγχος στο σχολείο καθώς και η έκταση της αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών(τμήματα των κρουσμάτων, άλλο τμήμα, περισσότερα τμήματα κλπ.).Τονίζεται ότι η εμφάνιση 3 ή περισσότερων κρουσμάτων σε ένα σχολείο ΔΕΝ πρέπει να οδηγεί αυτόματα και με ευκολία στην αναστολή της λειτουργίας όλης της σχολικής μονάδας. Απαιτείται πάντα ουσιαστική εκτίμηση κινδύνου. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ή ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 Η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας τμημάτων σχολικής μονάδας ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας λαμβάνεται από τον Διευθυντή Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη του (Παράρτημα 2). Για τη σχετική γνώμη και απόφαση λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω οδηγίες καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα. Εφόσον καταγράφεται τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 σε μαθητή ή σε μέλος του προσωπικού, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη για την ενημέρωση α/ του Διευθυντή της οικείας Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β/ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη του. Εφόσον αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων του σχολείου ή όλης της σχολικής μονάδας, ενημερώνεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και με ευθύνη του οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες. Επίσης, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης, καταχωρείται στη βάση δεδομένων.