Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

0
128

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Σύμφωνα με το ΦΕΚ 491/9-2-2021 που δημοσιεύει την 13423/ΓΔ4/4-2-2021 απόφαση του ΥΠΑΙΘ)

            Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου συντάσσεται, επικαιροποιείται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος. Σκοπός της σύνταξης του κανονισμού είναι η διατύπωση του συνόλου των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Επιπλέον αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Συγχρόνως ο παρών κανονισμός είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

1. Προσέλευση μαθητών/τριων– παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 1. Καλό είναι οι μαθητές/τριες να εισέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν το πρώτο κουδούνι. Η ώρα προσέλευσης είναι 08.00 – 08.14.
 2. Η προσέλευση μαθητών στο χώρο του σχολείου πριν την ώρα αυτή και η ασφάλειά τους  είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τους μαθητές την ώρα που ορίζεται από το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (08.00 – 08.14). (ΦΕΚ 79/2017, ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 και οι τροποποιήσεις αυτού).
 3. Οι μαθητές/τριες περιμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι στις 8.15.
 4. Όταν βρέχει, οι μαθητές/τριες εισέρχονται στο σχολείο, περιμένουν και παραμένουν στον διάδρομο με την επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, αφού αφήσουν τις τσάντες  στις αίθουσές τους.
 5. Οι μαθητές/τριες παίρνουν μέρος στην πρωινή προσευχή από κοινού, με όλο το σχολείο στην είσοδο του κτιρίου. Όταν βρέχει η προσευχή γίνεται στον διάδρομο ή στις τάξεις.
 6. Από την πρωινή είσοδο των μαθητών/τριων στο σχολείο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους,  σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η έξοδός τους από το σχολείο. Ο γονέας για συγκεκριμένους λόγους και με άδεια από τον διευθυντή μπορεί να πάρει το παιδί του από το σχολείο εν ώρα σχολείου. Ομοίως, για λόγους υγείας ένας μαθητής μπορεί να αποχωρήσει εκτάκτως, αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση του γονέα με τον διευθυντή του σχολείου και οι γονείς έχουν εξασφαλίσει, με δική τους ευθύνη, την ασφαλή αποχώρηση του μαθητή. Το ίδιο ισχύει και για το Ολοήμερο Τμήμα.
 7. Το πρωί με το χτύπημα του κουδουνιού όλοι οι γονείς αποχωρούν για να γίνει η πρωινή προσευχή.
 8. Μετά την προσευχή η πόρτα του σχολείου κλείνει και ξανανοίγει στις 09.40 για να υποδεχτεί μαθητές/τριες που τυχόν άργησαν. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών είναι αποκλειστική ευθύνη της οικογένειάς τους. Αν η πόρτα του σχολείου κλείσει, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών που θα παραμείνουν έξω, γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους θα φτάνουν στο σχολείο πριν το κλείσιμο της πόρτας. Το σχολείο δεν έχει επιστάτη και δεν υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος της εξώπορτας για να προσέλθουν καθυστερημένοι μαθητές/τριες. Αυτό θα απαιτούσε την εγκατάλειψη της τάξης από κάποιο εκπαιδευτικό, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών που θα παραμείνουν χωρίς επίβλεψη στην τάξη.
 9. Στο σχολείο οι μαθητές/τριες έρχονται καθαροί και περιποιημένοι.
 10. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στον κανονισμό εφημεριών και φροντίζουν, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την τελευταία ώρα, για την αποχώρηση όλων των μαθητών.
 11. Οι γονείς παραλαμβάνουν το παιδί τους, με τη λήξη των μαθημάτων, από την έξοδο  του αύλειου χώρου του σχολείου.
 12. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται φορώντας μάσκα για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώνονται.
 13. Στα σχολικά έτη που λειτουργεί πρωινό προαιρετικό τμήμα η υποδοχή των μαθητών/τριών γίνεται από τις 07.00 έως 07.15
 14. Οι μαθητές/τριες  που φοιτούν στο Ολοήμερο τμήμα φεύγουν στις 15.00 ή στις 16.00 ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν και την ώρα αποχώρησης που έχουν καταθέσει οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής τους στο Ολοήμερο Τμήμα.

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος (Π.Δ. 201/98, άρθρο 8)

 1. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του σχολείου.
 2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους μόνον τα βιβλία τους και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.
 3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να βγαίνουν έξω από την αίθουσά τους. Αν υπάρχει ιδιαίτερος και σημαντικός λόγος (εκτός τουαλέτας) με ευθύνη και συνοδεία των δασκάλων μεταβαίνουν όπου απαιτείται, ο δε δάσκαλος του διπλανού τμήματος επιτηρεί το τμήμα, του εν απουσία εκπαιδευτικού, για τον χρόνο που αυτό απαιτείται.
 4. Όταν πηγαίνουν τουαλέτα, οι μαθητές/τριες πλένουν αμέσως τα χέρια με σαπούνι στον νιπτήρα.
 5. Πριν το φαγητό οι μαθητές/τριες πάντα πλένουν τα χέρια τους.
 6. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση του σχολικού χώρου. Οι μαθητές/τριες πετούν τα χαρτιά και τα σκουπίδια στα καλαθάκια ή στους κάδους ανακύκλωσης, αν υπάρχουν. Οι μαθητές/τριες σε εθελοντική ή σε υποχρεωτική βάση καθαρίζουν τον αύλειο χώρο του σχολείου.
 7. Σε περίπτωση διαφωνιών, οι μαθητές/τριες τις επιλύουν ειρηνικά, φιλικά και με κατανόηση. Διαφορετικά απευθύνονται στον δάσκαλό τους ή στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 8. Μετά τη χρήση της τουαλέτας οι μαθητές/τριες πάντα τραβάνε καζανάκι. Παίρνουν χαρτί όταν χρειάζονται. Δεν καταστρέφουν τον εξοπλισμό (καζανάκι, βουρτσάκι), ούτε πετάνε χαρτιά και αντικείμενα μέσα στην τουαλέτα.
 9. Στο διάλειμμα οι μαθητές/τριες παίζουν πάντα στο μπροστινό προαύλιο. Όχι στο πίσω μέρος του σχολείου.
 10. Κάθε περίπτωση παραβατικότητας ή διαταραχής συμπεριφοράς μαθητών/τριών είναι παιδαγωγικό πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρατήρησης, σχεδίου παρέμβασης και ενέργειας θεραπείας από τον δάσκαλο και τους άλλους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του τμήματος. Ο διευθυντής του σχολείου ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και ακολουθείται η παρέμβαση, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και όπως επιτάσσουν οι παιδαγωγικές και επιστημονικές αρχές. Αν χρειαστεί περαιτέρω παρέμβαση, ο διευθυντής απευθύνεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές κοινωνικής υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, αφού έχει εξαντλήσει τα περιθώρια συζήτησης με τους γονείς του/της μαθητή/τριας.
 11. Όταν απαιτείται οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τους  μαθητές, τους επιπλήττουν ή απευθύνονται στους γονείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξαντληθούν όλα τα παιδαγωγικά μέσα. Οι γονείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με το σχολείο.
 12. Απαγορεύεται στους/στις μαθητές/τριες να φέρνουν στο σχολείο κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή καταγραφής ήχου και εικόνας. Κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, που θα βρίσκεται στην κατοχή μαθητή/τριας, θα αφαιρείται από τον δάσκαλο της τάξης και θα παραδίδεται στο γονέα του/της μαθητή/τριας.(YA/103373/Δ1/29-6-2018)

3 .Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

 1. Το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, στα πλαίσια του Σχολικού Συμβουλίου, παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προτείνουν δραστηριότητες για την ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και την καλή κατάσταση του διδακτηρίου, στον βαθμό που η καλή κατάσταση δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.
 2. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί επεμβαίνουν σε περιπτώσεις φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού, παρενόχλησης και εξαναγκασμού. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, την ομάδα αντιμετώπισης φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού, το Σχολικό Συμβούλιο, τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, όταν υπάρχει στο σχολείο, τον διευθυντή και με οποιοδήποτε υπεύθυνο πρόσωπο ή κρατικό φορέα για το θέμα αυτό, οργανώνουν προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Eπαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά η οποία είναι σκόπιµη, περιλαμβάνει έλλειψη ισορροπίας της ισχύος ή της δύναµης και µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Το φαινόμενο του Σχολικού εκφοβισμού (bulling) δηλαδή, χαρακτηρίζεται από  τη χρήση τη δύναµης ή της θέσης κάποιου για να εκφοβίσει, πληγώσει ή ταπεινώσει ένα άλλο άτοµο µε λιγότερη δύναµη ή χαμηλότερη θέση. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να διακρίνεται από άλλες οµοιόβαθµες επιθέσεις ή συγκρούσεις, επειδή πάντα προϋποθέτει την ανισοµέρεια µεταξύ του ατόµου που εκφοβίζει και του θύµατος (Besag, E.V. 1989 & Olweus, D. 1993).
 • Μετά την εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί επιβλέπουν αν έχουν αλλάξει συμπεριφορές και έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα τόσο στο θύμα και στον θύτη όσο και στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα.
 • Σκοπός όλων των παραπάνω παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και η ενδοσχολική συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 1.  Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, στις δραστηριότητες και στις εκδρομές του τμήματός τους και του σχολείου τους.
 2. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι γονείς, με υπεύθυνη δήλωση, δίνουν την άδεια για τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που γίνονται πεζή στο εσωτερικό και περιμετρικά του οικισμού, όταν αυτές είναι προγραμματισμένες και εγκεκριμένες από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου.
 3.  Για μετακινήσεις με ΜΜΜ (μέσα μαζικής μεταφοράς) οι γονείς ενημερώνονται με ξεχωριστή ανακοίνωση και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής των παιδιών τους.
 4. Μαθητής/τρια που η οικογένειά του δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του σε εξωδιδακτική εκδήλωση του σχολείου, παραμένει στο σπίτι του την ώρα ή την ημέρα που η υπόλοιπη τάξη ή ολόκληρο το σχολείο πραγματοποιεί αυτή την εκδήλωση.
 5. Όταν για την πραγματοποίηση εξωδιδακτικών ή μη, εκδηλώσεων του σχολείου απαιτείται η παρουσία εξωσχολικού προσώπου (προσκεκλημένου του σχολείου), παίρνεται απόφαση από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ενημερώνονται εγγράφως οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 1. Σύμφωνα με την με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΘ και το Π.Δ. 79 /2017 με όλες τις τροποποιήσεις, οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.  Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του διευθυντή του σχολείου».
 2. Οι γονείς και το κοινό εισέρχονται στο σχολείο μόνο στον χώρο του γραφείου, ο οποίος είναι και χώρος υποδοχής τους.
 3. Οι γονείς – κηδεμόνες εν ώρα λειτουργίας του σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους τους μετά  την ενημέρωση – άδεια του διευθυντή του σχολείου, και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος – αναγκαίος λόγος.
 4. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή των μαθημάτων απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο οποιουδήποτε ατόμου, όποια σχέση κι αν έχει  με τους μαθητές.
 5. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους στις ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώθηκαν από το σχολείο. Για έκτακτους λόγους παρακαλούνται να επιλέγουν τον χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο τηλεφωνικώς, όπου θα ενημερώνουν υπεύθυνα τον διευθυντή του σχολείου. Και στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να προτιμούν τον χρόνο των διαλειμμάτων, ώστε να μην αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί από τα μαθήματά τους.
 6. Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.
 7. Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν το διευθυντή του σχολείου για ό,τι κρίνουν απαραίτητο.
 8. Απαγορεύεται η προσέλευση τρίτων ατόμων, στους χώρους μαθημάτων, εκτός και αν έχουν προσκληθεί από το σχολείο.
 9. Οι γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο σε κλίμα ευπρέπειας, ευγένειας και σεβασμού, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δίνοντας το ανάλογο παράδειγμα.
 10. Μετά την αποχώρηση των εφημερευόντων εκπαιδευτικών στις 13.25 την ευθύνη της ασφάλειας των παιδιών έχουν οι γονείς που αμέλησαν για την παραλαβή τους, ειδικά όταν δεν έχουν ενημερώσει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό της τάξης.  Μαθητής/τρια που δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Ολοήμερο Τμήμα και παραμένει μετά τις 13.25 στον χώρο του σχολείου, λόγω αμέλειας ή ανυπέρβλητου εμπόδιου των γονέων του, θα  οδηγείται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στον χώρο του Ολοήμερου Τμήματος και θα παραλαμβάνεται από τους γονείς του στο διάλειμμα του τμήματος στις 14.00.
 11.  Οι μαθητές /τριες του Ολοήμερου Τμήματος συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Τμήμα.       
 12. Μαθητής/τρια που φοιτά στο κανονικό ή στο Ολοήμερο πρόγραμμα και δεν έχει παραληφθεί από τους γονείς του ή από ορισμένο πρόσωπο από αυτούς (εάν παραλαμβάνεται και δε φεύγει μόνος/η του/της), γίνεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς του Ολοημέρου Τμήματος να βρεθούν οι γονείς του. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ο εκπαιδευτικός ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια του/της μαθητή/τριας.
 13. Οι γονείς στην αρχή του σχολικού έτους καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο στην οποία αναφέρουν αν το παιδί τους φεύγει μόνο του με τη λήξη του προγράμματος (πρωινό ή ολοήμερο) ή παραλαμβάνεται από τους ίδιους ή κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο αναφέρουν γράφοντας και το τηλέφωνό του.
 14. Γονέας που θέλει να συζητήσει θέμα που αφορά το παιδί του απευθύνεται στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή του σχολείου. Όταν θέλει να θέσει θέμα που αφορά συνολικά τη λειτουργία του σχολείου καλό είναι να απευθύνεται πρώτα στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τυχόν αιτήματα να τίθενται συλλογικά στη διεύθυνση του σχολείου.
 15. Το σχολείο εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον νέο    κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 16. Όλες οι ανακοινώσεις του σχολείου «ανεβαίνουν» στην ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση www.dimpalagias.gr

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 1. Οι μαθητές/τριες σέβονται, προστατεύουν και έχουν δικαίωμα να χαίρονται την περιουσία του σχολείου, που είναι περιουσία όλων μας.
 2. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να παραμένουν καθαροί οι χώροι των αιθουσών, του υπόλοιπου διδακτηρίου και του αύλειου χώρου Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό φροντίζουν σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη συνεχή βελτίωση του διδακτηρίου και των υποδομών του σχολείου.
 3. Σε περίπτωση που μαθητής προκαλέσει εσκεμμένα ή από λάθος ενέργειά του φθορά σε αντικείμενα και εγκαταστάσεις του σχολείου, ενημερώνεται άμεσα η οικογένειά του η οποία αναλαμβάνει το κόστος και την επιδιόρθωση της ζημιάς (ΦΕΚ491/09.02.2021)

Ο παραπάνω κανονισμός δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα και ανάγκες από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων και τον εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ